Tidiga tecken på demens

0 Comments

tidiga tecken på demens

TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Att upptäcka tecken på en demenssjukdom. Tidiga symtom på demens kan vara svåra att upptäcka. Ibland har sjukdomen ett smygande för- lopp, ibland ett mer trappstegsliknande eller snabbare förlopp. Det vanligaste demenssymtomet är minnesstörning, men det. Den största riskfaktorn för demens är hög ålder, men det betyder inte att yngre människor är helt förskonade. Här är några varningssignaler att ha koll på. Fånga upp tecken på tidig demens. Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för utvecklingsstörning, att användas av den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast brukaren. Det består av ett formulär som bör fyllas i en gång per år, något som tar ca en timme för varje brukare. I kartläggningen. Det kan kännas svårt att minnas vad man gjorde igår, eller var man har lagt nycklarna. I en del kommuner finns anhörigkonsulter och stödteam för närstående till personer som har en demenssjukdom. Du kan då få flytta till någon form av särskilt boende, till exempel ett gruppboende. Du har även rätt att få  tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning. Vid en utvidgad utredning undersöks också vätskan som omger och skyddar hjärnan. Fler tidiga symtom är att man får svårt att följa med i TV-program eller att förstå sammanhang när man läser tidningen. Överlag blir beslutsfattandet jobbigt, och att betala räkningar eller välja bland saker kan bli svårare än förr. tidiga tecken på demens Om man har ett betydligt sämre närminne än andra i sin egen ålder så är det ett varningstecken man ska ta på allvar. Problem att minnas närliggande händelser eller att lära in ny information kan vara tecken på någon form av demens – eller konsekvensen av många andra saker som depression, vissa. Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom brukar vara att få problem med minnet och ha en förändrad tidsuppfattning. Andra symtom är att man kan få svårt att finna ord och kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam. Det är vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt. Tidiga symptom på demenssjukdom. Självklart förekommer olika symptom beroende på vilken demenssjukdom personen har. Ibland kan även andra sjukdomar ha demensliknande symptom och kan då förväxlas med en demenssjukdom. Sammanställning här är gjord av sjuksköterskan och föreläsaren Hans-Inge.

Categories: sso nyheter

0 Replies to “Tidiga tecken på demens”